7 maande gelede
Gesin: Maak tyd
happy times: Dis belangrik vir gesinne om tyd saam deur te bring. Foto: getty images  ~ 

HOE lyk die hedendaagse gesin?

Gesinsamestellings binne die moderne gesin verander voortdurend soos wat lewensgebeure en -omstandighede verander.

Die geboorte van die eerste baba, die koms van tweede en derde kinders, ouers wat skei, hersaamgestelde gesinne of enkelouerskap, grootouers wat by die gesin kom woon of ’n ouer wat ver werk.

Hierdie veranderinge verg dat elkeen in die gesin aanpassings maak en dit kan probleme skep as die gesinsidentiteit en -waardes wat die kern van die gesin vorm, nie duidelik gedefinieer is nie.

Hoe lyk jou gesin? Hoe sou julle julself beskryf? Elke gesin is uniek, met unieke gewoontes, optredes, sêgoed en gesindhede.

Tog bestaan elke gesin uit individue met verskillende temperamente, behoeftes en ontwikkelingsfases.

Die kuns is om ’n balans te vind tussen elke gesinslid as unieke wese en die gesin as ’n ware, werkende eenheid.

Begrip vir mekaar se persoonlikheidsverskille en insig in elkeen se lewensbehoeftes is die boustene van julle gesinsidentiteit.

Gesinswaardes is elke gesin se kompas waarvolgens daar binne en buite die gesin geleef word en behels die reëls, oortuigings en standpunte wat binne die gesin geld.

Bou doelbewus aan hierdie waardes, dit skep ’n gevoel van geborgenheid en standvastigheid in kinders se lewe.

Leer (met woord en daad) vir jou kinders hoe julle as gesin te werk gaan en watter gedrag binne die gesin as aanvaarbaar of onaanvaarbaar beskou word.

“Ons as gesin doen dinge so of so. Dis nie die manier waarop ons as gesin (noem julle van) optree nie.”

Die vestiging en uitleef van julle waardes word veral belangrik wanneer kinders aan groepsdruk blootgestel word en meer aan ander se sienings en gedrag buite die gesin blootstelling kry.

Om tyd vir jou gesin te maak, is die grootste belegging wat jy ooit sal kan maak en betaal die hoogste dividende uit.

Groter werkstres, langer werkure en meer aktiwiteite waarby gesinne betrokke is, veroorsaak dat gesinstyd in die slag bly.

Plaas die klem op aktiewe betrokkenheid van al die gesinslede – gaan stap ’n ent, speel met ’n bal, speel lekker bord- of woordspeletjies soos “I Spy with My Little Eye”.

Gee elkeen ’n beurt om ’n aktiwiteit te kies wat julle as gesin saam kan doen, wissel aktiwiteite af en raak kreatief in julle saamweestyd.

Lewer kommentaar op hierdie artikel
0 reaksies
Lewer kommentaar
Kommentaar 0 oorblywende karakters