Verlede jaar
Ope brief aan Lt.Genl. Jula
LT.GENL. KHOMBINKOSI JULAFoto: Jenni Evans/News24  ~ 

Norman Evertson, voormalige luitenant-kolonel van die SAPD in Caledon, skryf:

Geagte lt.genl. Khombinkosi Jula, die topbestuur van die polisie in die Wes-Kaap is teleurstellend. Hulle voel net mooi vere vir lede op middelvlakbestuur en ondertoe – selfs al is jy hoe ’n getroue en lojale lid van die diens.

Ek het besluit om op 30 November, ná 33 jaar in die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die tuig neer te lê.

Ek het my voorneme om te bedank met my stasiebevelvoerder bespreek, waarna ek my bedankingsbrief ingedien het, asook ’n aansoek om my opgehoopte verlof te neem. Ek het 116 dae opgehoopte verlof gehad.

Normaal

Dis algemeen aanvaarde praktyk in die SAPD dat wanneer lede bedank en opgehoopte verlof het, word hulle die geleentheid gegun om dié verlof op te gebruik omdat opgehoopte verlof nie uitbetaal word in geval van ’n bedanking nie. Slegs met pensioenaftredes word ’n lid finan­sieel gekompenseer.

Omdat ek so baie verlofdae “in die bank” gehad het, het ek en die stasiebevelvoerder ooreengekom oor watter tydperke ek dié verlof kan neem. Sy het my aansoek om verlof goedgekeur en ’n lid is aangestel om in my pos waar te neem.

Alles was dus goed en wel. Die werksaamhede by die stasie het soos normaal voortgegaan. Ek het toe vanaf April begin om my opgehoopte verlof stuk-stuk te neem. Dit sou oor verskeie tydperke plaasvind.

By my terugkeer van my eerste verlofperiode lê daar ’n skrywe van die provinsiale kantoor op die stasiebevelvoerder se lessenaar.

Daarin word gemeld dat my oorblywende verlof in opdrag van u, die provinsiale kommissaris van die Wes-Kaap, genl. Khombinkosi Jula, (herroep) gekanselleer word. Ek word beveel om op 2 Julie diens te hervat. Toevallig was dit dieselfde datum waarop ek weer begin werk het.

Die implikasie van u besluit is dat ek tot en met einde November, wanneer ek sou bedank, nie weer verlof mag neem nie. Met ander woorde, ek verbeur die res van my verlof – 79,27 dae om presies te wees!

Die rede vir die kansellasie? My afwesigheid belemmer glo diens­lewering. Nou vra ek u, op watter manier word dienslewering gekniehalter? Daar is ’n waarnemende offisier aangestel en die werk word steeds gedoen.

Ek is woedend vir en teleurgesteld in die Wes-Kaapse topbestuur. U kanselleer my goedgekeurde verlof summier sonder enige konsultasie met my. U is bewus van die finansiële waarde verbonde aan verlofdae.

Ek was bereid om selfs die geldwaarde van my verlof prys te gee as gevolg van my bedanking. Met dien verstande dat ek die geleentheid sou kry om die verlof op te gebruik. Maar u neem dié eensydige besluit om my as’t ware van my verlof te stroop.

Negatief

Ek het daardie verlof oor die jare opgebou as gevolg van my lojaliteit en getrouheid aan die SAPD as my werkgewer. Maar nou ontvang ek stank vir dank. Is dit hoe u dan nou u dankbaarheid en waardering teenoor lojale en getroue werk­nemers toon, genl. Jula?

Dis gevoellose optrede soos dié wat lede negatief maak. Geen wonder die polisiebeamptes loop op ’n streep uit die polisie nie. Boonop dra sulke optrede deur hooggeplaastes soos u ook by tot die geweldige agteruitgang van dissipline in die polisiediens.

Want hoe kan lede hulle respek vir hulle meerderes behou as dié hulle soos ’n niksnut behandel. En dit ná soveel jare van getroue diens.

Ek is bitter teleurgesteld in die ongenaakbare houding van die topbestuur. Daarom het ek besluit om eerder vroeër as later die diens te verlaat. Ek het in elk geval my vertroue in u en u bestuur verloor. Dit het dus geen nut om langer aan te bly nie.

U en u medebestuurders in die hoë gestoeltes kan gerus met ’n bietjie meer empatie optree teenoor julle lede. Hou op polisiebeamptes behandel asof hulle bloot net ’n nommer in die SAPD is!

Lewer kommentaar op hierdie artikel
0 reaksies
Lewer kommentaar
Kommentaar 0 oorblywende karakters