Gewyde Noot
Gewyde Noot
3 jaar gelede
Gewyde Noot
3 jaar gelede
Gewyde Noot
3 jaar gelede
Gewyde Noot
3 jaar gelede
Gewyde Noot
3 jaar gelede
Gewyde Noot
3 jaar gelede
Gewyde Noot
3 jaar gelede
Gewyde Noot
3 jaar gelede
Gewyde Noot
3 jaar gelede
Gewyde Noot
3 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
Gewyde Noot
4 jaar gelede
GOD SAL JOU HELP OM JOU GOED WEER TERUG TE...
1 Samuel 30:1-3: “Toe Dawid en sy manne op die derde dag in Siklag aankom, het die Amalekiete al klaar ’n strooptog onderneem teen die Suidland en teen Siklag.
Gewyde Noot
4 jaar gelede
GOUE REËL VERHOED DIE SONDE VAN NIKS DOEN
MATT. 7:12: “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.
Laai Meer