Verlede jaar
God sal elke jaar vir jou deurkom as jy bid
Past. Jerome Samuels  ~ FOTO VERSKAF

2 Korinthiërs 1:8-10: Want ons wil nie hê, broers, dat julle onkundig moet wees omtrent die verdrukking wat in die landstreek Asië oor ons gekom het nie, dat ons onder uiterste druk bo ons krag was, sodat ons selfs ons lewe glad nie seker was nie. Trouens, ons het by onsself gevoel dat ons die doodsvonnis ontvang het. Dit was sodat ons ons vertroue nie in onsself sou stel nie, maar in die God wat die dooies opwek. Uit iets so groot soos die dood het Hy ons gered en sal Hy ons red; en ons hoop is op Hom, dat Hy ons ook verder sal red.

Paulus het Korinte op sy tweede sendingreis besoek en ’n gemeente daar tot stand gebring. Paulus stuur Timoteus, ’n medewerker wat voorheen saam met hom Korinte besoek het, na die gemeente. Timoteus se verslag het egter daartoe gelei dat hy die gemeente self moes besoek om probleme daar op te los.

Korinte was ’n handelstad. Daar was duisende matrose. Afgodstempels en prostitusie was aan die orde van die dag. Korinte was indertyd bekend as een van die onsedelikste stede ter wêreld. Die gemeente het met geweldige versoekings en druk te kampe gehad.

Doen dit weer, Here! Daar is talle voorbeelde van waar die Here deurgekom het vir Bybelkarakters: Daniël in die leeukuil; Sadrag, Mesag en Abednego in die vuuroond; Dawid en Goliat; Elia en die profete van Baäl.

Vriend, vriendin, ek ken nie jou omstandighede nie. Ek weet ook nie hoe swaar 2017 vir jou was nie. Ek weet wel dat die Here in 2018 vir jou wondere kan doen. Die jaar is onbekend, maar die Here wat in die verlede vir jou deurgekom het, sal ook in hierdie jaar en in die toekoms vir jou deurkom.

Terwyl jy nou dié bemoediging lees, maak dít jou hartsgebed: “Here, doen dit weer vir my in 2018.”

In Jakobus 4:2 staan: “Julle het nie omdat julle nie vra nie.”

Mattheus 7:7: “Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word.”

Jeremia 29:11-12: “Ek weet die gedagtes wat U oor my koester, Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie om my ’n hoopvolle (2018) te gee. Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, (“Here doen dit weer”) en Ek sal na julle luister.

Mag 2018 vir jou, liewe leser, ’n besonderse jaar wees.

  • Jerome Samuels is verbonde aan die Vriend van God-AGS-kerk in Goodwood.
Lewer kommentaar op hierdie artikel
0 reaksies
Lewer kommentaar
Kommentaar 0 oorblywende karakters